O budově

Bílooranžový elegán se dvěma podzemními a třiceti nadzemními podlažími nabízí přes 17.000 metrů čtverečních obchodních, kancelářských a rezidenčních ploch. Podzemní podlaží zajišťují velkokapacitní parkování 272 aut pro veřejnost a uživatele budovy s cenovým zvýhodněním parkovného. V obchodní galerii, která prochází přes první tři podlaží budovy, se nachází centrální recepce s nepřetržitým provozem a obchody. Kanceláře od 5. do 22. podlaží jsou řešeny jako otevřené prostory s možností variabilního řešení vnitřní dispozice. V nejvyšších podlažích budovy vzniklo 17 apartmánů, přičemž ve 28. a 29. podlaží se nachází luxusní mezonet s bazénem. Budova poskytuje dostatečné množství skladů, archivů a kolárnu.

SLOVO ARCHITEKTA

„Hmotu výškové budovy, vyrůstající z třípodlažního podstavce, tvoří dva kvádry o výšce 109,2 metru. Tyto kvádry mezi sebou svírají ostrý úhel, do něhož je vklíněn tubus s komunikačním jádrem. Východní kvádr se dvakrát zalamuje a odklání od svislé osy (6 a 11 stupňů) a jeho horní část se opírá o nejvyšší část objektu – střední výtahovou šachtu. Zalomení tak vytváří charakteristický znak nové brněnské dominanty, z níž vychází i samotný název budovy, symboliku písmen A a Z. Díky natočení objektu se naskytnou z východního i západního křídla úžasné výhledy na nejvýznamnější historické památky města, tedy na hrad Špilberk a katedrálu sv. Petra a Pavla Převažující opláštění výškové budovy s nepravidelnou skladbou oken tvoří obklad keramickými glazovanými deskami, které se směrem k nebi barevně proměňují, střední část fasády je plně prosklená. Povrch výtahové věže je na fasádě kryt hliníkovým perforovaným plechem. Hliníkové pletivo pokračuje nad atiku budovy, kryje telekomunikační antény a v nárožích je zakončeno čtyřmi ocelovými sloupy s výstražnými světly – nočním překážkovým značením. Na jižní fasádě výtahové věže jsou osazeny fotovoltaické panely. Naším záměrem bylo navrhnout jednoduchou, lehce zapamatovatelnou budovu, jejíž štíhlá silueta vstoupí do dialogu s vedutou města. A naším cílem bylo také navrhnout ekologickou stavbu. Každá budova je velkým spotřebitelem zejména elektrické energie a čistá energie bude spotřebována tam, kde je vyrobena,“ říkají architekti.

Spojení nesourodých hmot v jeden celek. Už první skicy ukázaly, že nepůjde o další prosklenou krychli. Stavba, která je výjimečná nejen svoji výškou.

Architektonický ateliér Burian&Křivinka, 2012

PROJEKT


Výšková budova vyrůstá z třípodlažního  podstavce. Fasáda této podnože je v přízemí převážně prosklená (výkladce obchodů a autosalonu), ve 2.a 3.NP je opláštěna vlnitým hliníkovým plechem v kombinaci s omítkou.


První tři patra budovy nabízí plochy pro recepci, obchody, kavárnu, restauraci a fitness. Uprostřed půdorysu obchodní galerie je kryté atrium, procházející třemi podlažími, které tak vytváří  vnitřní komunikační a společenské jádro domu.


Část podnože podél ulice Pražákova je proděravěna třemi eliptickými světlíky, které propouštějí světlo do středu dispozice a opticky i fakticky propojují všechny úrovně v jeden prostor.


Z nízké části budovy vystupují barevné kvádry kancelářských a rezidenčních prostor.

Projekt dotažený do nejmenších detailů. Ekologicky šetrná stavba navržená z nejmodernějších materiálů. Dva kvádry symbolizující hravost a lehkost. Zalomené vertikály i přesné linky. Důležitý je tvar, význam a duch stavby.